Explore our Xuồng phao RIB

XUỒNG CEMA 430 OM

Chiều dài lớn nhất: 4,3 m
Chiều rộng lớn nhất: 1,75 m
Chiều chìm: 0,3 m
Máy chính: Evinrude ETEC 40 HP
Sức chở: 5 người

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 430 OM

XUỒNG CEMA 550 IM

Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,15 m
Đường kính ống phao: 500mm
Số ngăn: 5
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: Lombardini 87 HP

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 550 IM

XUỒNG CEMA 550 OM

Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,18 m
Đường kính ống phao: 500 mm
Số ngăn: 5
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: Evinrude ETEC 60 - 75 HP

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 550 OM