Century Phiên bản Odoo 13.0

Thông tin về Century instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Xuất hoá đơn
Hoá đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hoá đơn
Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức