Explore our Xuồng

Open Yacht 650 Cabin

Chiều dài thân thuyền: 6,2 m
Chiều rộng: 3,0 m
Chiều cao mạn: 1,25 m
Kết cấu thân vỏ: Composite Sandwich infusion

Explore BUILD YOUR OWN
Open Yacht 650 Cabin

Xuồng cao tốc CEMA 620 CAT

Chiều dài lớn nhất: 6,2 m
Chiều dài thiết kế: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,2 m
Mớn nước: 0,28 m
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: 2 x 75-90 HP

Explore BUILD YOUR OWN
Xuồng cao tốc CEMA 620 CAT

Xuồng cao tốc CEMA 535

- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 5.35 m
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 2.10 m
- Chiều chìm trung bình: d = 0.28-0.3 m
- Máy chính: Evinrude Etec
- Công suất: P = 90HP
- Sức chở: N = 6 Người

Explore BUILD YOUR OWN
Xuồng cao tốc CEMA 535

XUỒNG CAO TỐC CEMA 670

Chiều dài lớn nhất: 7,2 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,3 m
Mớn nước trung bình: 0,35 mi
Máy chính: Evinrude ETEC 115 HP
Vận tốc lớn nhất: 45-50 Km/ h

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CAO TỐC CEMA 670

XUỒNG CỨU HỘ CEMA769 (CN-01)

Chiều dài lớn nhất : 7,69 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,34 m
Chiều cao mạn: 0,975 m
Chiều chìm thiết kế: 0,42 m
Vận tốc lớn nhất: 28 hải lý/giờ

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CỨU HỘ CEMA769 (CN-01)

XUỒNG CEMA 430 OM

Chiều dài lớn nhất: 4,3 m
Chiều rộng lớn nhất: 1,75 m
Chiều chìm: 0,3 m
Máy chính: Evinrude ETEC 40 HP
Sức chở: 5 người

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 430 OM

XUỒNG CEMA 550 RIB (IM)

Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,30 m
Đường kính ống phao: 500mm
Số ngăn: 7
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: 115 HP

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 550 RIB (IM)

XUỒNG CEMA 550 OM

Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,18 m
Đường kính ống phao: 0,5 m
Số ngăn khí: 5
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: ETEC 60 - 75 HP

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 550 OM

CEMA 1100 PR

Chiều dài toàn bộ LMAX m 11.20
Chiều rộng toàn bộ BMAX m 4.05
Chiều chìm d m 0.55
Động cơ diesel Volvo Penta D6-380 2 x 380HP

Explore BUILD YOUR OWN
CEMA 1100 PR

TÀU QUÂN Y CEMA 1100

- Chiều dài lớn nhất thân xuồng: Lmax = 11,96 m;
- Chiều rộng lớn nhất mặt boong: Bmax = 4,05 m;
- Chiều cao mạn: D = 2,053 m;
- Chiều chìm: d = 0,635 m;

Explore BUILD YOUR OWN
TÀU QUÂN Y CEMA 1100

Xuồng câu TK 550 Skiff

- CHIỀU DÀI LỚN NHẤT: LMAX = 5.50 M
- CHIỀU RỘNG LỚN NHẤT: BMAX = 1.60 M
- CHIỀU CHÌM TRUNG BÌNH: D = 0.3 M
- CÔNG SUẤT: P = 40 - 60 HP
- SỨC CHỞ: N = 6 NGƯỜI

Explore BUILD YOUR OWN
Xuồng câu TK 550 Skiff

Sea Ranger

Chiều dài lớn nhất: 10,00 m
Chiều rộng: 2.3 m
Động cơ: Bukh VGT 550HP
Tốc độ lớn nhất: ~ 60 hải lý
Két nhiên liệu 500 lít

Explore BUILD YOUR OWN
Sea Ranger

CEMA 1100 RIB / SAR

Chiều dài lớn nhất: 11,00 m
Chiều rộng: 3.35 m
Động cơ: 2x300HP Diesel Outboard COX - UK
Tốc độ lớn nhất: ~ 40 + hải lý
Két nhiên liệu 700 lít

Explore BUILD YOUR OWN
CEMA 1100 RIB / SAR

CEMA 720

- Chiều dài lớn nhất, Lmax: 7,2 m;
- Chiều rộng lớn nhất, Bmax: 2,28 m;
- Chiều cao mạn, D: 1,05 m;
- Lượng giãn nước đầy tải: 2,07 tấn;
- Chiều chìm đầy tải: 0,35 m;
- Động cơ gắn ngoài : 115 HP;
- Vận tốc lớn nhất, Vmax: 20 hải lý/ giờ;
- Sức chở, N: 10 người (trong đó có 02 thuyền viên);
- Két nhiên liệu: 100 lít;

Explore BUILD YOUR OWN
CEMA 720