Explore our Quân sự

Stealth HAC80

Chiều dài lớn nhất: 18,00 m
Chiều rộng: 4,87 meter
Tốc độ: 50 + kn
Phạm vi hoạt động: 200 + dặm vận tốc 25 kn

Explore BUILD YOUR OWN
Stealth HAC80

XUỒNG CỨU HỘ CEMA769 (CN-01)

Chiều dài lớn nhất : 7,69 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,34 m
Chiều cao mạn: 0,975 m
Chiều chìm thiết kế: 0,42 m
Vận tốc lớn nhất: 28 hải lý/giờ

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CỨU HỘ CEMA769 (CN-01)

CEMA 1100 PR

Chiều dài toàn bộ LMAX m 11.20
Chiều rộng toàn bộ BMAX m 4.05
Chiều chìm d m 0.55
Động cơ diesel Volvo Penta D6-380 2 x 380HP

Explore BUILD YOUR OWN
CEMA 1100 PR

TÀU QUÂN Y CEMA 1100

- Chiều dài lớn nhất thân xuồng: Lmax = 11,96 m;
- Chiều rộng lớn nhất mặt boong: Bmax = 4,05 m;
- Chiều cao mạn: D = 2,053 m;
- Chiều chìm: d = 0,635 m;

Explore BUILD YOUR OWN
TÀU QUÂN Y CEMA 1100