TÀU QUÂN Y CEMA 1100

  This combination does not exist.


  - Chiều dài lớn nhất thân xuồng: Lmax = 11,96 m;
  - Chiều rộng lớn nhất mặt boong: Bmax = 4,05 m;
  - Chiều cao mạn: D = 2,053 m;
  - Chiều chìm: d = 0,635 m;

  1,00 € 1,00 € 1.0 EUR

  1,00 €

   SEND ENQUIRY