Explore our Products

Open Yacht 650 Cabin

Chiều dài thân thuyền: 6,2 m
Chiều rộng: 3,0 m
Chiều cao mạn: 1,25 m
Kết cấu thân vỏ: Composite Sandwich infusion

Explore BUILD YOUR OWN
Open Yacht 650 Cabin

Xuồng cao tốc CEMA 620 CAT

Chiều dài lớn nhất: 6,2 m
Chiều dài thiết kế: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,2 m
Mớn nước: 0,28 m
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: 2 x 75-90 HP

Explore BUILD YOUR OWN
Xuồng cao tốc CEMA 620 CAT

Xuồng cao tốc CEMA 535

- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 5.35 m
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 2.10 m
- Chiều chìm trung bình: d = 0.28-0.3 m
- Máy chính: Evinrude Etec
- Công suất: P = 90HP
- Sức chở: N = 6 Người

Explore BUILD YOUR OWN
Xuồng cao tốc CEMA 535

XUỒNG CAO TỐC CEMA 670

Chiều dài lớn nhất: 7,2 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,3 m
Mớn nước trung bình: 0,35 mi
Máy chính: Evinrude ETEC 115 HP
Vận tốc lớn nhất: 45-50 Km/ h

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CAO TỐC CEMA 670

XUỒNG CỨU HỘ CEMA769 (CN-01)

Chiều dài lớn nhất : 7,69 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,34 m
Chiều cao mạn: 0,975 m
Chiều chìm thiết kế: 0,42 m
Vận tốc lớn nhất: 28 hải lý/giờ

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CỨU HỘ CEMA769 (CN-01)

XUỒNG CEMA 430 OM

Chiều dài lớn nhất: 4,3 m
Chiều rộng lớn nhất: 1,75 m
Chiều chìm: 0,3 m
Máy chính: Evinrude ETEC 40 HP
Sức chở: 5 người

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 430 OM

XUỒNG CEMA 550 RIB (IM)

Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,30 m
Đường kính ống phao: 500mm
Số ngăn: 7
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: 115 HP

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 550 RIB (IM)

XUỒNG CEMA 550 OM

Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,18 m
Đường kính ống phao: 0,5 m
Số ngăn khí: 5
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: ETEC 60 - 75 HP

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 550 OM

CEMA 1100 PR

Chiều dài toàn bộ LMAX m 11.20
Chiều rộng toàn bộ BMAX m 4.05
Chiều chìm d m 0.55
Động cơ diesel Volvo Penta D6-380 2 x 380HP

Explore BUILD YOUR OWN
CEMA 1100 PR