CEMA 620

Catamaran Motor boat

  • Roof
  • Body Top
  • Body Bottom

Xuồng cao tốc CEMA 620 CAT

This combination does not exist.


Chiều dài lớn nhất: 6,2 m
Chiều dài thiết kế: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,2 m
Mớn nước: 0,28 m
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: 2 x 75-90 HP

48.000,00 € 48.000,00 € 48000.0 EUR

48.000,00 €

 SEND ENQUIRY