Xuồng câu TK 550 Skiff

  This combination does not exist.


  - CHIỀU DÀI LỚN NHẤT: LMAX = 5.50 M
  - CHIỀU RỘNG LỚN NHẤT: BMAX = 1.60 M
  - CHIỀU CHÌM TRUNG BÌNH: D = 0.3 M
  - CÔNG SUẤT: P = 40 - 60 HP
  - SỨC CHỞ: N = 6 NGƯỜI

  1,00 € 1,00 € 1.0 EUR

  1,00 €

   SEND ENQUIRY