CEMA 430 OM

  XUỒNG CEMA 430 OM

  This combination does not exist.


  Chiều dài lớn nhất: 4,3 m
  Chiều rộng lớn nhất: 1,75 m
  Chiều chìm: 0,3 m
  Máy chính: Evinrude ETEC 40 HP
  Sức chở: 5 người

  1,00 € 1,00 € 1.0 EUR

  1,00 €

   SEND ENQUIRY