XUỒNG CEMA 550 OM

  This combination does not exist.


  Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
  Chiều rộng lớn nhất: 2,18 m
  Đường kính ống phao: 500 mm
  Số ngăn: 5
  Sức chở: 6-8 người
  Máy chính: Evinrude ETEC 60 - 75 HP

  1,00 € 1,00 € 1.0 EUR

  1,00 €

   SEND ENQUIRY