CEMA 550 RIB (IM)

  XUỒNG CEMA 550 RIB (IM)

  This combination does not exist.


  Chiều dài lớn nhất: 5,5 m
  Chiều rộng lớn nhất: 2,30 m
  Đường kính ống phao: 500mm
  Số ngăn: 7
  Sức chở: 6-8 người
  Máy chính: 115 HP

  1,00 € 1,00 € 1.0 EUR

  1,00 €

   SEND ENQUIRY